rocket_punch_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

Rocket Punch (로켓펀치) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên trực thuộc Woollim Entertainment. Nhóm gồm: Juri,…
dreamnote_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Dreamnote

Dreamnote (드림노트) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên trực thuộc iMe KOREA. Nhóm gồm: Youi, Boni,…
woo-ah_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

WOO!AH! (우아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên trực thuộc NV Entertainment. Nhóm gồm: Nana, Wooyeon,…
craxy_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CRAXY

CRAXY (크랙시) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên trực thuộc S.A ITAINMENT. Nhóm gồm: Wooah, Karin,…
got_the_beat_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc GOT the beat

GOT the beat (갓 더 비트) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc SM Entertainment.…
h1-key_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc H1-KEY

H1-KEY (하이키) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên trực thuộc Grandline Group. Nhóm gồm: Seoi, Sitala,…
ily1_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ILY:1

ILY:1 (아일리원) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên trực thuộc FCENM Entertainment. Nhóm gồm: Hana, Rona,…
nature_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Nature

Nature (네이처) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên trực thuộc n.CH Entertainment. Nhóm gồm: Lu, Sohee,…
jypn_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc NMIXX (JYPn)

NMIXX (JYPn) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc JYP Entertainment. Nhóm gồm: Lily, Haewon,…
gugudan_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Gugudan

Gugudan (구구단) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên trực thuộc Jellyfish Entertainment. Nhóm gồm: Hana, Mimi,…