ab6ix_daehwi_profile

Thông tin Profile Daehwi – Thành viên nhóm nhạc AB6IX

Daehwi (대휘) tên thật là Lee Dae Hwi (이대휘), sinh ngày 19 tháng 1 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
ab6ix_woojin_profile

Thông tin Profile Woojin – Thành viên nhóm nhạc AB6IX

Woojin (우진) tên thật là Park Woo Jin (박우진), sinh ngày 2 tháng 11 năm 1999 tại Busan, Hàn Quốc.…
ab6ix_donghyun_profile

Thông tin Profile Donghyun – Thành viên nhóm nhạc AB6IX

Donghyun (동현) tên thật là Kim Dong Hyun (김동현), sinh ngày 17 tháng 9 năm 1998 tại Daejeon, Hàn Quốc.…
ab6ix_woong_profile

Thông tin Profile Woong – Thành viên nhóm nhạc AB6IX

Woong (웅) tên thật là Jeon Woong (전웅), sinh ngày 15 tháng 10 năm 1997 tại Daejeon, Hàn Quốc. Anh…