apink_hayoung_profile

Thông tin Profile Hayoung – Thành viên nhóm nhạc Apink

Hayoung (하영) tên thật là Oh Ha Young (오하영), sinh ngày 19 tháng 7 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc.…
apink_namjoo_profile

Thông tin Profile Namjoo – Thành viên nhóm nhạc Apink

Namjoo (남주) tên thật là Kim Nam Joo (김남주), sinh ngày 15 tháng 4 năm 1995 tại Seoul, Hàn Quốc.…
apink_naeun_profile

Thông tin Profile Naeun – Thành viên nhóm nhạc Apink

Naeun (나은) tên thật là Son Na Eun (손나은), sinh ngày 10 tháng 2 năm 1994 tại Seoul, Hàn Quốc.…
apink_eunji_profile

Thông tin Profile Eunji – Thành viên nhóm nhạc Apink

Eunji (은지) tên thật là Jung Eun Ji (정은지), sinh ngày 18 tháng 8 năm 1993 tại Busan, Hàn Quốc.…
apink_bomi_profile

Thông tin Profile Bomi – Thành viên nhóm nhạc Apink

Bomi (보미) tên thật là Yoon Bo Mi (윤보미), sinh ngày 13 tháng 8 năm 1993 tại Suwon, Hàn Quốc.…
apink_chorong_profile

Thông tin Profile Chorong – Thành viên nhóm nhạc Apink

Chorong (초롱) tên thật là Park Cho Rong (박초롱), sinh ngày 3 tháng 3 năm 1991 tại Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.…