april_jinsol_profile

Thông tin Profile Jinsol – Thành viên nhóm nhạc APRIL

Jinsol (채경) tên thật là Lee Jin Sol (이진솔), sinh ngày 4 tháng 12 năm 2001 tại Andong, Hàn Quốc.…
april_rachel_profile

Thông tin Profile Rachel – Thành viên nhóm nhạc APRIL

Rachel (레이첼) tên thật là Sung Na Yeon (성나연), sinh ngày 28 tháng 8 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
april_yena_profile

Thông tin Profile Yena – Thành viên nhóm nhạc APRIL

Yena (예나) tên thật là Yang Ye Na (양예나), sinh ngày 22 tháng 5 năm 2000 tại Bắc Gyeongsang, Hàn…
april_naeun_profile

Thông tin Profile Naeun – Thành viên nhóm nhạc APRIL

Naeun (나은) tên thật là Lee Na Eun (이나은), sinh ngày 5 tháng 5 năm 1999 tại Daejeon, Hàn Quốc.…
april_chaewon_profile

Thông tin Profile Chaewon – Thành viên nhóm nhạc APRIL

Chaewon (채원) tên thật là Kim Chae Won (김채원), sinh ngày 8 tháng 11 năm 1997 tại Nam Chungcheong, Hàn…
april_chaekyung_profile

Thông tin Profile Chaekyung – Thành viên nhóm nhạc APRIL

Chaekyung (채경) tên thật là Yoon Chae Kyung (윤채경), sinh ngày 7 tháng 7 năm 1996 tại Incheon, Hàn Quốc.…