argon_jaeun_profile

Thông tin Profile Jaeun – Thành viên nhóm nhạc ARGON

Jaeun (재운) tên thật là Han Jaeun (한재운), sinh ngày 28 tháng 9 năm 1999 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
argon_gon_profile

Thông tin Profile Gon – Thành viên nhóm nhạc ARGON

Gon (곤) tên thật là Kim Seongjoong (김성중), sinh ngày 13 tháng 11 năm 1998 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
argon_yeoun_profile

Thông tin Profile Yeoun – Thành viên nhóm nhạc ARGON

Yeoun (여운) tên thật là Lee Kyeongbin (이경빈), sinh ngày 3 tháng 9 năm 1997 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
argon_roel_profile

Thông tin Profile Roel – Thành viên nhóm nhạc ARGON

Roel (로엘) tên thật là Kim Sunho (김선호), sinh ngày 13 tháng 2 năm 1997 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
argon_haneul_profile

Thông tin Profile Haneul – Thành viên nhóm nhạc ARGON

Haneul (하늘) tên thật là Lee Haneul (이하늘), sinh ngày 3 tháng 6 năm 1996 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
argon_kain_profile

Thông tin Profile Kain – Thành viên nhóm nhạc ARGON

Kain (카인) tên thật là Bang Junho (방준호), sinh ngày 25 tháng 3 năm 1997 tại Hàn Quốc. Anh ấy…