ariaz_jueun_profile

Thông tin Profile Jueun – Thành viên nhóm nhạc ARIAZ

Jueun (주은) tên thật là Jo Jueun (조주은), sinh ngày 27 tháng 1 năm 2001 tại Daegu, Hàn Quốc. Cô…
ariaz_hyogyeong_profile

Thông tin Profile Hyogyeong – Thành viên nhóm nhạc ARIAZ

Hyogyeong (효경) tên thật là Jang Hyogyeong (장효경), sinh ngày 15 tháng 11 năm 1999 tại Gangwon-do, Hàn Quốc. Cô…
ariaz_yeori_profile

Thông tin Profile Yeori – Thành viên nhóm nhạc ARIAZ

Yeori (여리) tên thật là Choi Yeori (최여리), sinh ngày 8 tháng 9 năm 1999 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…
ariaz_sihyeon_profile

Thông tin Profile Sihyeon – Thành viên nhóm nhạc ARIAZ

Sihyeon (시현) tên thật là Kang Sihyeon (강시현), sinh ngày 15 tháng 7 năm 1998 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…
ariaz_dawon_profile

Thông tin Profile Dawon – Thành viên nhóm nhạc ARIAZ

Dawon (다원) tên thật là Lee Dawon (이다원), sinh ngày 2 tháng 12 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…
ariaz_yunji_profile

Thông tin Profile Yunji – Thành viên nhóm nhạc ARIAZ

Yunji (윤지) tên thật là Kim Yunji (김윤지), sinh ngày 26 tháng 8 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…