astro_sanha_profile

Thông tin Profile Sanha – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

Sanha (산하) tên thật là Yoon San Ha (윤산하), sinh ngày 21 tháng 3 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
astro_rocky_profile

Thông tin Profile Rocky – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

Rocky (라키) tên thật là Park Min Hyuk (박민혁), sinh ngày 25 tháng 2 năm 1999 tại Nam Gyeongsang, Hàn…
astro_moonbin_profile

Thông tin Profile Moonbin – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

Moonbin (문빈) tên thật là Moon Bin (문빈), sinh ngày 26 tháng 1 năm 1998 tại Chungbuk, Hàn Quốc. Anh…
astro_cha_eunwoo_profile

Thông tin Profile Cha Eunwoo – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

Cha Eunwoo (차은우) tên thật là Lee Dong Min (이동민), sinh ngày 30 tháng 3 năm 1997 tại Gyeonggi, Hàn…
astro_mj_profile

Thông tin Profile MJ – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

MJ (엠제이) tên thật là Kim Myung Jun (김명준), sinh ngày 5 tháng 3 năm 1994 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
astro_jinjin_profile

Thông tin Profile JinJin – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

JinJin (진진) tên thật là Park Jin Woo (박진우), sinh ngày 15 tháng 3 năm 1996 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…