ateez_jongho_profile

Thông tin Profile Jongho – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

Jongho (종호) tên thật là Choi Jong Ho (최종호), sinh ngày 12 tháng 10 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
ateez_wooyoung_profile

Thông tin Profile Wooyoung – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

Wooyoung (우영) tên thật là Jung Woo Young (정우영), sinh ngày 26 tháng 11 năm 1999 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
ateez_mingi_profile

Thông tin Profile Mingi – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

Mingi (민기) tên thật là Song Min Gi (송민기), sinh ngày 9 tháng 8 năm 1999 tại Incheon, Hàn Quốc.…
ateez_san_profile

Thông tin Profile San – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

San (산) tên thật là Choi San (최산), sinh ngày 10 tháng 7 năm 1999 tại Gyeongsan, Hàn Quốc. Anh…
ateez_yeosang_profile

Thông tin Profile Yeosang – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

Yeosang (여상) tên thật là Kang Yeo Sang (강여상), sinh ngày 15 tháng 6 năm 1999 tại Pohang, Hàn Quốc.…
ateez_yunho_profile

Thông tin Profile Yunho – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

Yunho (윤호) tên thật là Jeong Yun Ho (정윤호), sinh ngày 23 tháng 3 năm 1999 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
ateez_seonghwa_profile

Thông tin Profile Seonghwa – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

Seonghwa (성화) tên thật là Park Seong Hwa (박성화), sinh ngày 3 tháng 4 năm 1998 tại Gyeongnam, Hàn Quốc.…
ateez_hongjoong_profile

Thông tin Profile Hongjoong – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

Hongjoong (홍중) tên thật là Kim Hong Joong (김홍중), sinh ngày 7 tháng 11 năm 1998 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…