bigbang_daesung_profile

Thông tin Profile Daesung – Thành viên nhóm nhạc Big Bang

Daesung (대성) tên thật là Kang Daesung (강대성), sinh ngày 26 tháng 4 năm 1989 tại Incheon, Hàn Quốc. Anh…
bigbang_taeyang_profile

Thông tin Profile Taeyang – Thành viên nhóm nhạc Big Bang

Taeyang (태양) tên thật là Dong Yong Bae (동영배), sinh ngày 18 tháng 5 năm 1988 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
bigbang_top_profile

Thông tin Profile T.O.P – Thành viên nhóm nhạc Big Bang

T.O.P (탑) tên thật là Choi Seung-hyun (최승현), sinh ngày 4 tháng 11 năm 1987 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh…
bigbang_g_dragon_profile

Thông tin Profile G-Dragon – Thành viên nhóm nhạc Big Bang

G-Dragon (지드래곤) tên thật là Kwon Ji Yong (권지용), sinh ngày 18 tháng 8 năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc.…