billlie_haruna_profile

Thông tin Profile Haruna – Thành viên nhóm nhạc Billlie

Haruna (하루나) tên thật là Osato Haruna (はるな), sinh ngày 30 tháng 1 năm 2006 tại Osaka, Nhật Bản. Cô…
billlie_siyoon_profile

Thông tin Profile Siyoon – Thành viên nhóm nhạc Billlie

Siyoon (시윤) tên thật là Kim Siyoon (김시윤), sinh ngày 16 tháng 2 năm 2005 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Cô…
billlie_sheon_profile

Thông tin Profile Sheon – Thành viên nhóm nhạc Billlie

Sheon (션) tên thật là Kim Su Yeon (김수연), sinh ngày 28 tháng 1 năm 2003 tại Incheon, Hàn Quốc.…
billlie_tsuki_profile

Thông tin Profile Tsuki – Thành viên nhóm nhạc Billlie

Tsuki (츠키) tên thật là Fukutomi Tsuki (福富月), sinh ngày 21 tháng 9 năm 2002 tại Hyoge, Nhật Bản. Cô…
billlie_haram_profile

Thông tin Profile Haram – Thành viên nhóm nhạc Billlie

Haram (하람) tên thật là Kim Ha Ram (김하람), sinh ngày 13 tháng 1 năm 2001 tại Hàn Quốc. Cô…
billlie_suhyeon_profile

Thông tin Profile Suhyeon – Thành viên nhóm nhạc Billlie

Suhyeon (수현) tên thật là Kim Su Hyeon (김수현), sinh ngày 15 tháng 1 năm 2000 tại Daegu, Hàn Quốc.…
billlie_moon_sua_profile

Thông tin Profile Moon Sua – Thành viên nhóm nhạc Billlie

Moon Sua (문수아) tên thật là Moon Su A (문수아), sinh ngày 9 tháng 9 năm 1999 tại Cheongju, Hàn…