black_swan_leia_profile

Thông tin Profile Leia – Thành viên nhóm nhạc Black Swan

Leia (레아) tên thật là Larissa Cartes, sinh ngày 14 tháng 5 năm 2001 tại Paraná, Brazil. Cô là thành…
black_swan_judy_profile

Thông tin Profile Judy – Thành viên nhóm nhạc Black Swan

Judy (주디) tên thật là Kim Dahye (김다혜), sinh ngày 16 tháng 5 năm 1995 tại Hàn Quốc. Cô là…
black_swan_fatou_profile

Thông tin Profile Fatou – Thành viên nhóm nhạc Black Swan

Fatou (파투) tên thật là Samba Fatou Diouf, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1995 tại Yoff, Senegal. Cô là…
black_swan_youngheun_profile

Thông tin Profile Youngheun – Thành viên nhóm nhạc Black Swan

Youngheun (영흔) tên thật là Go Youngheun (고영흔), sinh ngày 20 tháng 11 năm 1994 tại Gwangju, Hàn Quốc. Cô…