blackpink_lisa_profile

Thông tin Profile Lisa – Thành viên nhóm nhạc BLACKPINK

Lisa (리사) tên thật là Lalisa Manoban (ลลิสา มโนบาล), sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997 tại Buriram, Thái Lan.…
blackpink_rose_profile

Thông tin Profile Rosé – Thành viên nhóm nhạc BLACKPINK

Rosé (로제) tên thật là Park Chaeyoung (박채영), sinh ngày 11 tháng 2 năm 1997 tại Auckland, New Zealand. Cô…
blackpink_jennie_profile

Thông tin Profile Jennie – Thành viên nhóm nhạc BLACKPINK

Jennie (제니) tên thật là Kim Jennie (김제니), sinh ngày 16 tháng 1 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…
blackpink_jisoo_profile

Thông tin Profile Jisoo – Thành viên nhóm nhạc BLACKPINK

Jisoo (지수) tên thật là Kim Jisoo (김지수), sinh ngày 3 tháng 1 năm 1995 tại Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô…