brave_girls_yuna_profile

Thông tin Profile Yuna – Thành viên nhóm nhạc Brave Girls

Yuna (유나) tên thật là Lee Yu Na (이유나), sinh ngày 6 tháng 4 năm 1993 tại Jeju, Hàn Quốc.…
brave_girls_eunji_profile

Thông tin Profile Eunji – Thành viên nhóm nhạc Brave Girls

Eunji (은지) tên thật là Hong Eun Ji (홍은지), sinh ngày 19 tháng 7 năm 1992 tại Nam Jeolla, Hàn…
brave_girls_yujeong_profile

Thông tin Profile Yujeong – Thành viên nhóm nhạc Brave Girls

Yujeong (유정) tên thật là Nam Yu Jeong (남유정), sinh ngày 2 tháng 5 năm 1991 tại Suwon, Hàn Quốc.…
brave_girls_minyoung_profile

Thông tin Profile Minyoung – Thành viên nhóm nhạc Brave Girls

Minyoung (민영) tên thật là Kim Min Young (김민영), sinh ngày 12 tháng 9 năm 1990 tại Incheon, Hàn Quốc.…