btob_sungjae_profile

Thông tin Profile Sungjae – Thành viên nhóm nhạc BTOB

Sungjae (성재) tên thật là Yook Sung Jae (육성재), sinh ngày 2 tháng 5 năm 1995 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
btob_peniel_profile

Thông tin Profile Peniel – Thành viên nhóm nhạc BTOB

Peniel (프니엘) tên thật là Shin Dong Geun (신동근), sinh ngày 10 tháng 3 năm 1993 tại Chicago, Hoa Kỳ.…
btob_hyunsik_profile

Thông tin Profile Hyunsik – Thành viên nhóm nhạc BTOB

Hyunsik (현식) tên thật là Im Hyun Sik (임현식), sinh ngày 7 tháng 3 năm 1992 tại Seoul, Hàn Quốc.…
btob_changsub_profile

Thông tin Profile Changsub – Thành viên nhóm nhạc BTOB

Changsub (창섭) tên thật là Lee Chang Sub (이창섭), sinh ngày 26 tháng 2 năm 1991 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
btob_minhyuk_profile

Thông tin Profile Minhyuk – Thành viên nhóm nhạc BTOB

Minhyuk (민혁) tên thật là Lee Min Hyuk (이민혁), sinh ngày 29 tháng 11 năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc.…
btob_eunkwang_profile

Thông tin Profile Eunkwang – Thành viên nhóm nhạc BTOB

Eunkwang (은광) tên thật là Seo Eun Kwang (서은광), sinh ngày 22 tháng 11 năm 1990 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…