bts_jungkook_profile

Thông tin Profile Jungkook – Thành viên nhóm nhạc BTS

Jungkook (정국) tên thật là Jeon Jung Kook (전정국), sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997 tại Busan, Hàn Quốc.…
bts_v_profile

Thông tin Profile V – Thành viên nhóm nhạc BTS

V (뷔) tên thật là Kim Tae Hyung (김태형), sinh ngày 31 tháng 12 năm 1995 tại Daegu, Hàn Quốc.…
bts_jimin_profile

Thông tin Profile Jimin – Thành viên nhóm nhạc BTS

Jimin (지민) tên thật là Park Ji Min (박지민), sinh ngày 13 tháng 10 năm 1995 tại Busan, Hàn Quốc.…
bts_j-hope_profile

Thông tin Profile J-Hope – Thành viên nhóm nhạc BTS

J-Hope (제이홉) tên thật là Jung Ho Seok (정호석), sinh ngày 18 tháng 2 năm 1994 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
bts_suga_profile

Thông tin Profile Suga – Thành viên nhóm nhạc BTS

Suga (슈가) tên thật là Min Yoon Gi (민윤기), sinh ngày 9 tháng 3 năm 1993 tại Daegu, Hàn Quốc.…
bts_jin_profile

Thông tin Profile Jin – Thành viên nhóm nhạc BTS

Jin (진) tên thật là Kim Seok Jin (김석진), sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992 tại Anyang, Hàn Quốc.…
bts_rm_profile

Thông tin Profile RM – Thành viên nhóm nhạc BTS

RM (아르엠) tên thật là Kim Nam Joon (김남준), sinh ngày 12 tháng 9 năm 1994 tại Seoul, Hàn Quốc.…