ikon_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc iKON

iKON (아이콘) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 6 thành viên trực thuộc YG Entertainment. Nhóm gồm: Bobby, Jay,…
victon_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc VICTON

VICTON (빅톤) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc IST Entertainment. Nhóm gồm: Seungwoo, Seungsik,…
to1_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TO1

TO1 (TOgether as 1)(티오원) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập từ chương trình sống còn WORLD KLASS…