cherry_bullet_may_profile

Thông tin Profile May – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

May (메이) tên thật là Hirokawa Mao (廣川茉音), sinh ngày 16 tháng 11 năm 2004 tại Tokyo, Nhật Bản. Cô…
cherry_bullet_chaerin_profile

Thông tin Profile Chaerin – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

Chaerin (채린) tên thật là Park Chae Rin (박채린), sinh ngày 13 tháng 3 năm 2002 tại Hàn Quốc. Cô…
cherry_bullet_remi_profile

Thông tin Profile Remi – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

Remi (레미) tên thật là Katsuno Rise (勝野莉世), sinh ngày 26 tháng 4 năm 2001 tại Tokyo, Nhật Bản. Cô…
cherry_bullet_jiwon_profile

Thông tin Profile Jiwon – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

Jiwon (지원) tên thật là Heo Ji Won (허지원), sinh ngày 4 tháng 9 năm 2000 tại Hàn Quốc. Cô…
cherry_bullet_bora_profile

Thông tin Profile Bora – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

Bora (보라) tên thật là Kim Bo Ra (김보라), sinh ngày 3 tháng 3 năm 1999 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
cherry_bullet_yuju_profile

Thông tin Profile Yuju – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

Yuju (유주) tên thật là Choi Yu Ju (최유주), sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
cherry_bullet_haeyoon_profile

Thông tin Profile Haeyoon – Thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

Haeyoon (해윤) tên thật là Park Hae Yoon (박해윤), sinh ngày 10 tháng 1 năm 1996 tại Hàn Quốc. Cô…