cignature_dohee_profile

Thông tin Profile Dohee – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

Dohee (도희) tên thật là Kwon Do Hee (권도희), sinh ngày 1 tháng 8 năm 2002 tại Seoul, Hàn Quốc.…
cignature_semi_profile

Thông tin Profile Semi – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

Semi (세미) tên thật là Goo Se Mi (구세미), sinh ngày 10 tháng 4 năm 2002 tại Incheon, Hàn Quốc.…
cignature_belle_profile

Thông tin Profile Belle – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

Belle (벨) tên thật là Jin Hyeon Ju (진현주), sinh ngày 3 tháng 11 năm 2001 tại Naju, Hàn Quốc.…
cignature_chloe_profile

Thông tin Profile Chloe – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

Chloe (클로이) tên thật là Yun Ji Won (윤지원), sinh ngày 6 tháng 1 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
cignature_seline_profile

Thông tin Profile Seline – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

Seline (셀린) tên thật là Jung Yeon Jeong (정연정), sinh ngày 20 tháng 6 năm 2000 tại Hàn Quốc. Cô…
cignature_jeewon_profile

Thông tin Profile Jeewon – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

Jeewon (지원) tên thật là Kim Ji Won (김지원), sinh ngày 1 tháng 4 năm 1999 tại Busan, Hàn Quốc.…
cignature_chaesol_profile

Thông tin Profile Chaesol – Thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

Chaesol (채솔) tên thật là Moon Chae Sol (문채솔), sinh ngày 14 tháng 7 năm 1998 tại Yeosu, Hàn Quốc.…