ciipher_won_profile

Thông tin Profile Won – Thành viên nhóm nhạc CIIPHER

Won (원) tên thật là Park Sung Won (박성원), sinh ngày 18 tháng 12 năm 2003 tại Incheon, Hàn Quốc.…
ciipher_dohwan_profile

Thông tin Profile Dohwan – Thành viên nhóm nhạc CIIPHER

Dohwan (도환) tên thật là Gil Do Hwan (길도환), sinh ngày 26 tháng 8 năm 2003 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
ciipher_tag_profile_2

Thông tin Profile Tag – Thành viên nhóm nhạc CIIPHER

Tag (태그) tên thật là Yeom Tae Gyun (염태균) sinh ngày 30 tháng 9 năm 2002 tại Hàn Quốc. Anh…
ciipher_keita_profile

Thông tin Profile Keita – Thành viên nhóm nhạc CIIPHER

Keita (케이타) tên thật là Terazono Keita, sinh ngày 4 tháng 7 năm 2001 tại Osaka, Nhật Bản. Anh ấy…
ciipher_hwi_profile

Thông tin Profile Hwi – Thành viên nhóm nhạc CIIPHER

Hwi (휘) tên thật là Kim Byeong Geun (김병근), sinh ngày 4 tháng 2 năm 1999 tại Ilsan, Hàn Quốc.…
ciipher_tan_profile

Thông tin Profile Tan – Thành viên nhóm nhạc CIIPHER

Tan (탄) tên thật là Choi Seokwon (최석원), sinh ngày 25 tháng 8 năm 1996 tại Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc. Anh…
ciipher_hyunbin_profile

Thông tin Profile Hyunbin – Thành viên nhóm nhạc CIIPHER

Hyunbin (현빈) tên thật là Moon Hyunbin (문현빈), sinh ngày 26 tháng 2 năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy…