cix_hyunsuk_profile

Thông tin Profile Hyunsuk – Thành viên nhóm nhạc CIX

Hyunsuk (현석) tên thật là Yoon Hyun Suk (윤현석), sinh ngày 8 tháng 9 năm 2001 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
cix_jinyoung_profile

Thông tin Profile Jinyoung – Thành viên nhóm nhạc CIX

Jinyoung (진영) tên thật là Bae Jin Young (배진영), sinh ngày 10 tháng 5 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
cix_yonghee_profile

Thông tin Profile Yonghee – Thành viên nhóm nhạc CIX

Yonghee (용희) tên thật là Kim Yong Hee (김용희), sinh ngày 17 tháng 2 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
cix_seunghun_profile

Thông tin Profile Seunghun – Thành viên nhóm nhạc CIX

Seunghun (승훈) tên thật là Kim Seung Hun (김승훈), sinh ngày 26 tháng 2 năm 1999 tại Bắc Chungcheong, Hàn…
cix_bx_profile

Thông tin Profile BX – Thành viên nhóm nhạc CIX

BX (비엑스) tên thật là Lee Byoung Gon (이병곤), sinh ngày 5 tháng 3 năm 1998 tại Incheon, Hàn Quốc.…