clc_eunbin_profile

Thông tin Profile Eunbin – Thành viên nhóm nhạc CLC

Eunbin (은빈) tên thật là Kwon Eun Bin (권은빈), sinh ngày 6 tháng 1 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
clc_yeeun_profile

Thông tin Profile Yeeun – Thành viên nhóm nhạc CLC

Yeeun (예은) tên thật là Jang Ye Eun (장예은), sinh ngày 10 tháng 8 năm 1998 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
clc_seunghee_profile

Thông tin Profile Seunghee – Thành viên nhóm nhạc CLC

Seunghee (승희) tên thật là Oh Seung Hee (오승희), sinh ngày 10 tháng 10 năm 1995 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
clc_seungyeon_profile

Thông tin Profile Seungyeon – Thành viên nhóm nhạc CLC

Seungyeon (승연) tên thật là Jang Seung Yeon (장승연), sinh ngày 6 tháng 11 năm 1996 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…