wjsn_cosmic_girls_mei_qi_profile

Thông tin Profile Mei Qi – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Mei Qi (미기) tên thật là Meng Mei Qi (孟美岐), sinh ngày 15 tháng 10 năm 1998 tại Lạc Dương,…
wjsn_cosmic_girls_cheng_xiao_profile

Thông tin Profile Cheng Xiao – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Cheng Xiao (성소) tên thật là Cheng Xiao (程瀟), sinh ngày 15 tháng 7 năm 1998 tại Thâm Quyến, Trung…
wjsn_cosmic_girls_xuan_yi_profile

Thông tin Profile Xuan Yi – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Xuan Yi (宣仪) tên thật là Wu Xuan Yi (吴宣仪), sinh ngày 26 tháng 1 năm 1995 tại Hải Nam,…
wjsn_cosmic_girls_yeonjung_profile

Thông tin Profile Yeonjung – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Yeonjung (연정) tên thật là Yu Yeon Jung (유연정), sinh ngày 3 tháng 8 năm 1999 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
wjsn_cosmic_girls_dayoung_profile

Thông tin Profile Dayoung – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Dayoung (다영) tên thật là Lim Da Young (임다영), sinh ngày 14 tháng 5 năm 1999 tại Jeju, Hàn Quốc.…
wjsn_cosmic_girls_yeoreum_profile

Thông tin Profile Yeoreum – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Yeoreum (여름) tên thật là Lee Yeo Reum (이여름), sinh ngày 10 tháng 1 năm 1999 tại Seoul, Hàn Quốc.…
wjsn_cosmic_girls_eunseo_profile

Thông tin Profile Eunseo – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Eunseo (은서) tên thật là Son Ju Yeon (손주연), sinh ngày 27 tháng 5 năm 1998 tại Incheon, Hàn Quốc.…
wjsn_cosmic_girls_dawon_profile

Thông tin Profile Dawon – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Dawon (다원) tên thật là Nam Da Won (남다원), sinh ngày 27 tháng 5 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc.…
wjsn_cosmic_girls_luda_profile

Thông tin Profile Luda – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Luda (루다) tên thật là Lee Lu Da (이루다), sinh ngày 6 tháng 2 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc.…
wjsn_cosmic_girls_soobin_profile

Thông tin Profile Soobin – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

Soobin (수빈) tên thật là Park Soo Bin (박수빈), sinh ngày 14 tháng 7 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc.…