craxy_chaey_profile

Thông tin Profile ChaeY – Thành viên nhóm nhạc CRAXY

ChaeY (채이) tên thật là Song Chae Yeon (송채연), sinh ngày 6 tháng 1 năm 2003 tại Seoul, Hàn Quốc.…
craxy_swan_profile

Thông tin Profile Swan – Thành viên nhóm nhạc CRAXY

Swan (수안) tên thật là Ji Su An (지수안), sinh ngày 28 tháng 12 năm 2000 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
craxy_hyejin_profile

Thông tin Profile Hyejin – Thành viên nhóm nhạc CRAXY

Hyejin (혜진) tên thật là Kang Hye Jin (강혜진), sinh ngày 13 tháng 7 năm 2000 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
craxy_karin_profile

Thông tin Profile KaRin – Thành viên nhóm nhạc CRAXY

KaRin (카린) tên thật là Lee Ye Rin (이예린), sinh ngày 23 tháng 4 năm 2000 tại Chungcheongnam-do, Hàn Quốc.…
craxy_wooah_profile

Thông tin Profile Wooah – Thành viên nhóm nhạc CRAXY

Wooah (우아) tên thật là Kim Chae Won (김채원), sinh ngày 20 tháng 6 năm 1997 tại Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc.…