dkb_harry-june_profile

Thông tin Profile Harry-June – Thành viên nhóm nhạc DKB

Harry-June (해리준) tên thật là Han Harry-June (한해리준), sinh ngày 1 tháng 1 năm 2004 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh…
dkb_yuku_profile

Thông tin Profile Yuku – Thành viên nhóm nhạc DKB

Yuku (유쿠) tên thật là Amanuma Yuku (天沼ゆく), sinh ngày 12 tháng 5 năm 2002 tại Saitama, Nhật Bản. Anh…
dkb_junseo_profile

Thông tin Profile Junseo – Thành viên nhóm nhạc DKB

Junseo (준서) tên thật là Hwang Jun Seo (황준서), sinh ngày 16 tháng 1 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
dkb_lune_profile

Thông tin Profile Lune – Thành viên nhóm nhạc DKB

Lune (룬) tên thật là Jung Sung Min (정성민), sinh ngày 27 tháng 2 năm 2000 tại Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.…
dkb_heechan_profile

Thông tin Profile Heechan – Thành viên nhóm nhạc DKB

Heechan (희찬) tên thật là Yang Hee Chan (양희찬), sinh ngày 31 tháng 7 năm 1999 tại Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc.…
dkb_gk_profile

Thông tin Profile GK – Thành viên nhóm nhạc DKB

GK (지케이) tên thật là Kim Gwang Hyun (김광현), sinh ngày 29 tháng 9 năm 1998 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
dkb_teo_profile

Thông tin Profile Teo – Thành viên nhóm nhạc DKB

Teo (테오) tên thật là Jang Seong Sik (장성식), sinh ngày 22 tháng 10 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc.…
dkb_d1_profile

Thông tin Profile D1 – Thành viên nhóm nhạc DKB

D1 (디원) tên thật là Jang Dong Il (장동일), sinh ngày 15 tháng 2 năm 1998 tại Gangwon-do, Hàn Quốc.…
dkb_e-chan_profile

Thông tin Profile E-Chan – Thành viên nhóm nhạc DKB

E-Chan (이찬) tên thật là Lee Chang Min (이창민), sinh ngày 19 tháng 2 năm 1997 tại Incheon, Hàn Quốc.…