treasure_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TREASURE

TREASURE (티알씨엔지) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập từ chương trình sống còn YG Treasure Box. Nhóm…
nct_u_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc NCT U

NCT U (엔씨티 유) là sub-unit đầu tiên của nhóm nhạc nam NCT trực thuộc SM Entertainment. Nhóm không có…
nct_127_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc NCT 127

NCT (엔씨티 127) là sub-unit thứ hai của nhóm nhạc nam NCT trực thuộc SM Entertainment. Nhóm gồm 10 thành…
nct_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc NCT

NCT (엔시티) viết tắt của từ “Neo Culture Technology” là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 23 thành viên trực…