dreamcatcher_gahyeon_profile

Thông tin Profile Gahyeon – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

Gahyeon (가현) tên thật là Lee Ga Hyeon (이가현), sinh ngày 3 tháng 2 năm 1999 tại Seongnam, Hàn Quốc.…
dreamcatcher_dami_profile

Thông tin Profile Dami – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

Dami (다미) tên thật là Lee Yu Bin (이유빈), sinh ngày 7 tháng 3 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc.…
dreamcatcher_yoohyeon_profile

Thông tin Profile Yoohyeon – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

Yoohyeon (유현) tên thật là Kim Yoo Hyeon (김유현), sinh ngày 7 tháng 1 năm 1997 tại Incheon, Hàn Quốc.…
dreamcatcher_handong_profile

Thông tin Profile Handong – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

Handong (한동) tên thật là Han Dong (韓東), sinh ngày 26 tháng 3 năm 1996 tại Vũ Hán, Trung Quốc.…
dreamcatcher_siyeon_profile

Thông tin Profile Siyeon – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

Siyeon (시연) tên thật là Lee Si Yeon (이시연), sinh ngày 1 tháng 10 năm 1995 tại Daegu, Hàn Quốc.…
dreamcatcher_sua_profile

Thông tin Profile SuA – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

SuA (수아) tên thật là Kim Bo Ra (김보라), sinh ngày 10 tháng 8 năm 1994 tại Changwon, Hàn Quốc.…
dreamcatcher_jiu_profile

Thông tin Profile JiU – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

JiU (지유) tên thật là Kim Min Ji (김민지), sinh ngày 17 tháng 5 năm 1994 tại Daejeon, Hàn Quốc.…