dreamnote_eunjo_profile

Thông tin Profile Eunjo – Thành viên nhóm nhạc Dreamnote

Eunjo (은조) tên thật là Park Eun Jo (박은조), sinh ngày 7 tháng 3 năm 2002 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
dreamnote_sumin_profile

Thông tin Profile Sumin – Thành viên nhóm nhạc Dreamnote

Sumin (수민) tên thật là Park Soo Min (박수민), sinh ngày 7 tháng 9 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
dreamnote_miso_profile

Thông tin Profile Miso – Thành viên nhóm nhạc Dreamnote

Miso (미소) tên thật là Jeon Ji Min (전지민), sinh ngày 25 tháng 10 năm 2000 tại Incheon, Hàn Quốc.…
dreamnote_lara_profile

Thông tin Profile Lara – Thành viên nhóm nhạc Dreamnote

Lara (라라) tên thật là Moon Sin Ae (문신애), sinh ngày 9 tháng 8 năm 2000 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
dreamnote_boni_profile

Thông tin Profile Boni – Thành viên nhóm nhạc Dreamnote

Boni (보니) tên thật là Choi Eui Jeong (최의정), sinh ngày 30 tháng 10 năm 1999 tại Incheon, Hàn Quốc.…
dreamnote_youi_profile

Thông tin Profile Youi – Thành viên nhóm nhạc Dreamnote

Youi (유아이) tên thật là Kim Ji Hyeon (김지현), sinh ngày 24 tháng 4 năm 2000 tại Gyeongsang Bắc, Hàn…