elris_karin_profile

Thông tin Profile Karin – Thành viên nhóm nhạc ELRIS

Karin (가린) tên thật là Min Ka Rin (민가린), sinh ngày 5 tháng 1 năm 2002 tại Busan, Hàn Quốc.…
elris_yukyung_profile

Thông tin Profile Yukyung – Thành viên nhóm nhạc ELRIS

Yukyung (유경) tên thật là Lee Yu Kyung (이유경), sinh ngày 5 tháng 11 năm 1999 tại Seoul, Hàn Quốc.…
elris_chaejeong_profile

Thông tin Profile Chaejeong – Thành viên nhóm nhạc ELRIS

Chaejeong (채정) tên thật là Lee Chae Jeong (이채정), sinh ngày 26 tháng 8 năm 1999 tại Hàn Quốc. Cô…
elris_hyeseong_profile

Thông tin Profile Hyeseong – Thành viên nhóm nhạc ELRIS

Hyeseong (혜성) tên thật là Yang Hye Sun (양혜선), sinh ngày 15 tháng 10 năm 1999 tại Jeolla, Hàn Quốc.…
elris_ej_profile

Thông tin Profile EJ – Thành viên nhóm nhạc ELRIS

EJ (이제이) tên thật là Kim Eun Ji (김은지), sinh ngày 13 tháng 8 năm 1997 tại Busan, Hàn Quốc.…
elris_bella_profile

Thông tin Profile Bella – Thành viên nhóm nhạc ELRIS

Bella (벨라) tên thật là Choi Yoon-ah (최윤아), sinh ngày 2 tháng 2 năm 1999 tại Incheon, Hàn Quốc. Cô…
elris_sohee_profile

Thông tin Profile Sohee – Thành viên nhóm nhạc ELRIS

Sohee (소희) tên thật là Kim So Hee (김소희), sinh ngày 31 tháng 12 năm 1999 tại Incheon, Hàn Quốc.…