enhypen_ni-ki_profile

Thông tin Profile Ni-ki – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

Ni-ki (니키) tên thật là Nishimura Riki (西村 力), sinh ngày 9 tháng 12 năm 2005 tại Okayama, Nhật Bản.…
enhypen_sunoo_profile

Thông tin Profile Sunoo – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

Sunoo (선우) tên thật là Kim Seon Woo (김선우), sinh ngày 24 tháng 6 năm 2003 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
enhypen_sunghoon_profile

Thông tin Profile Sunghoon – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

Sunghoon (성훈) tên thật là Park Sung Hoon (박성훈), sinh ngày 8 tháng 12 năm 2002 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
enhypen_jake_profile

Thông tin Profile Jake – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

Jake (제이크) tên thật là Jake Sim (제이크 심), sinh ngày 15 tháng 11 năm 2002 tại Hàn Quốc. Anh…
enhypen_jay_profile

Thông tin Profile Jay – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

Jay (제이) tên thật là Jay Park, sinh ngày 20 tháng 4 năm 2002 tại Washington, Hoa Kỳ. Anh ấy…
enhypen_heeseung_profile

Thông tin Profile Heeseung – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

Heeseung (희승) tên thật là Lee Hee Seung (이희승), sinh ngày 15 tháng 10 năm 2001 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
enhypen_jungwon_profile

Thông tin Profile Jungwon – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

Jungwon (정원) tên thật là Yang Jung Won (양정원), sinh ngày 9 tháng 2 năm 2004 tại Hàn Quốc. Anh…