everglow_yiren_profile

Thông tin Profile Yiren – Thành viên nhóm nhạc EVERGLOW

Yiren (이런) tên thật là Wang Yiren (王怡人/왕이런), sinh ngày 29 tháng 12 năm 2000 tại Chiết Giang, Trung Quốc.…
everglow_aisha_profile

Thông tin Profile Aisha – Thành viên nhóm nhạc EVERGLOW

Aisha (아샤) tên thật là Heo Yoorim (허유림), sinh ngày 21 tháng 7 năm 2000 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Cô…
everglow_onda_profile

Thông tin Profile Onda – Thành viên nhóm nhạc EVERGLOW

Onda (온다) tên thật là Jo Serim (조세림), sinh ngày 18 tháng 5 năm 2000 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Cô…
everglow_mia_profile

Thông tin Profile Mia – Thành viên nhóm nhạc EVERGLOW

Mia (미아) tên thật là Han Eunji (한은지), sinh ngày 13 tháng 1 năm 2000 tại Nam Gyeongsang, Hàn Quốc.…
everglow_eu_profile

Thông tin Profile E:U – Thành viên nhóm nhạc EVERGLOW

E:U (이유) tên thật là Park Jiwon (박지원), sinh ngày 19 tháng 5 năm 1998 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…
everglow_sihyeon_profile

Thông tin Profile Sihyeon – Thành viên nhóm nhạc EVERGLOW

Sihyeon (시현) tên thật là Kim Sihyeon (김시현), sinh ngày 5 tháng 8 năm 1999 tại Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô…