exid_jeonghwa_profile

Thông tin Profile Jeonghwa – Thành viên nhóm nhạc EXID

Jeonghwa (정화) tên thật là Park Jung Hwa (박정화), sinh ngày 8 tháng 5 năm 1995 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
exid_hyerin_profile

Thông tin Profile Hyerin – Thành viên nhóm nhạc EXID

Hyerin (혜린) tên thật là Seo Hye Rin (서혜린), sinh ngày 23 tháng 8 năm 1993 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
exid_hani_profile

Thông tin Profile Hani – Thành viên nhóm nhạc EXID

Hani (하니) tên thật là Ahn Hee Yeon (안희연), sinh ngày 1 tháng 5 năm 1992 tại Seoul, Hàn Quốc.…
exid_le_profile

Thông tin Profile LE – Thành viên nhóm nhạc EXID

LE (엘이) tên thật là Ahn Hyo Jin (안효진), sinh ngày 10 tháng 12 năm 1991 tại Chungcheong, Hàn Quốc.…
exid_solji_profile

Thông tin Profile Solji – Thành viên nhóm nhạc EXID

Solji (솔지) tên thật là Heo Sol Ji (허솔지), sinh ngày 10 tháng 1 năm 1989 tại Seoul, Hàn Quốc.…