exo_sehun_profile

Thông tin Profile Sehun – Thành viên nhóm nhạc EXO

Sehun (세훈) tên thật là Oh Se Hun (오세훈), sinh ngày 12 tháng 4 năm 1994 tại Seoul, Hàn Quốc.…
exo_kai_profile

Thông tin Profile Kai – Thành viên nhóm nhạc EXO

Kai (카이) tên thật là Kim Jong In (김종인), sinh ngày 14 tháng 1 năm 1994 tại Nam Jeolla, Hàn…
exo_do_profile

Thông tin Profile D.O. – Thành viên nhóm nhạc EXO

D.O. (디오) tên thật là Do Kyung Soo (도경수), sinh ngày 12 tháng 1 năm 1993 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
exo_chanyeol_profile

Thông tin Profile Chanyeol – Thành viên nhóm nhạc EXO

Chanyeol (찬열) tên thật là Park Chan Yeol (박찬열), sinh ngày 27 tháng 11 năm 1992 tại Seoul, Hàn Quốc.…
exo_chen_profile

Thông tin Profile Chen – Thành viên nhóm nhạc EXO

Chen (첸) tên thật là Kim Jong Dae (김종대), sinh ngày 21 tháng 9 năm 1992 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
exo_baekhyun_profile

Thông tin Profile Baekhyun – Thành viên nhóm nhạc EXO

Baekhyun (백현) tên thật là Byun Baek Hyun (변백현), sinh ngày 6 tháng 5 năm 1992 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
exo_lay_profile

Thông tin Profile Lay – Thành viên nhóm nhạc EXO

Lay (레이) tên thật là Zhang Yixing (张艺兴), sinh ngày 7 tháng 10 năm 1991 tại Hồ Nam, Trung Quốc.…
exo_xiumin_profile

Thông tin Profile Xiumin – Thành viên nhóm nhạc EXO

Xiumin (시우민) tên thật là Kim Min Seok (김민석), sinh ngày 26 tháng 3 năm 1990 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
exo_suho_profile

Thông tin Profile Suho – Thành viên nhóm nhạc EXO

Suho (수호) tên thật là Kim Jun Myeon (김준면), sinh ngày 22 tháng 5 năm 1991 tại Seoul, Hàn Quốc.…