fanatics_doah_profile

Thông tin Profile Doah – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

Doah (도아) tên thật là Kim Do Ah (김도아), sinh ngày 4 tháng 12 năm 2003 tại Seoul, Hàn Quốc.…
fanatics_rayeon_profile

Thông tin Profile Rayeon – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

Rayeon (라연) tên thật là Lee Na Yeon (이나연), sinh ngày 24 tháng 11 năm 2001 tại Busan, Hàn Quốc.…
fanatics_yoonhye_profile

Thông tin Profile Yoonhye – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

Yoonhye (윤혜) tên thật là Jung Yoon Hye (정윤혜), sinh ngày 4 tháng 10 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
fanatics_via_profile

Thông tin Profile Via – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

Via (비아) tên thật là Kim Bi Ah (김비아), sinh ngày 17 tháng 8 năm 2000 tại Busan, Hàn Quốc.…
fanatics_chiayi_profile

Thông tin Profile Chiayi – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

Chiayi (지아이) tên thật là Li Chia Yi (李嘉義), sinh ngày 22 tháng 1 năm 2000 tại Đài Bắc, Đài…
fanatics_chaelin_profile

Thông tin Profile Chaelin – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

Chaelin (채린) tên thật là Lee Chae Lin (이채린), sinh ngày 20 tháng 10 năm 1999 tại Hàn Quốc. Cô…
fanatics_doi_profile

Thông tin Profile Doi – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

Doi (도이) tên thật là Kim Do Yee (김도이), sinh ngày 12 tháng 4 năm 1994 tại Hàn Quốc. Cô…