fromis_9_jiheon_profile

Thông tin Profile Jiheon – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

Jiheon (지헌) tên thật là Baek Ji Heon (백지헌), sinh ngày 17 tháng 4 năm 2003 tại Nam Jeolla, Hàn…
fromis_9_nakyung_profile

Thông tin Profile Nagyung – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

Nagyung (나경) tên thật là Lee Na Gyung (이나경), sinh ngày 1 tháng 6 năm 2000 tại Bundang, Hàn Quốc.…
fromis_9_chaeyoung_profile

Thông tin Profile Chaeyoung – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

Chaeyoung (채영) tên thật là Lee Chae Young (이채영), sinh ngày 14 tháng 5 năm 2000 tại Pohang, Hàn Quốc.…
fromis_9_seoyeon_profile

Thông tin Profile Seoyeon – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

Seoyeon (서연) tên thật là Lee Seo Yeon (이서연), sinh ngày 22 tháng 1 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
fromis_9_jisun_profile

Thông tin Profile Jisun – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

Jisun (지선) tên thật là Roh Ji Sun (노지선), sinh ngày 23 tháng 11 năm 1998 tại Seoul, Hàn Quốc.…
fromis_9_jiwon_profile

Thông tin Profile Jiwon – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

Jiwon (지원) tên thật là Park Ji Won (박지원), sinh ngày 20 tháng 3 năm 1998 tại Busan, Hàn Quốc.…
fromis_9_gyuri_profile

Thông tin Profile Gyuri – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

Gyuri (규리) tên thật là Jang Gyu Ri (장규리), sinh ngày 27 tháng 12 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc.…
fromis_9_hayoung_profile

Thông tin Profile Hayoung – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

Hayoung (하영) tên thật là Song Ha Young (송하영), sinh ngày 29 tháng 9 năm 1997 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
fromis_9_saerom_profile

Thông tin Profile Saerom – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

Saerom (새롬) tên thật là Lee Sae Rom (이새롬), sinh ngày 7 tháng 1 năm 1997 tại Suwon, Hàn Quốc.…