gfriend_umji_profile

Thông tin Profile Umji – Thành viên nhóm nhạc GFRIEND

Umji (엄지) tên thật là Kim Ye Won (김예원), sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998 tại Incheon, Hàn Quốc.…
gfriend_sinb_profile

Thông tin Profile SinB – Thành viên nhóm nhạc GFRIEND

SinB (신비) tên thật là Hwang Eun Bi (황은비), sinh ngày 3 tháng 6 năm 1998 tại Cheongju, Hàn Quốc.…
gfriend_yuju_profile

Thông tin Profile Yuju – Thành viên nhóm nhạc GFRIEND

Yuju (유주) tên thật là Choi Yu Na (최유나), sinh ngày 4 tháng 10 năm 1997 tại Ilsan, Hàn Quốc.…
gfriend_eunha_profile

Thông tin Profile Eunha – Thành viên nhóm nhạc GFRIEND

Eunha (은하) tên thật là Jung Eun Bi (정은비), sinh ngày 30 tháng 5 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc.…
gfriend_yerin_profile

Thông tin Profile Yerin – Thành viên nhóm nhạc GFRIEND

Yerin (예린) tên thật là Jung Ye Rin (정예린), sinh ngày 19 tháng 8 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc.…
gfriend_sowon_profile

Thông tin Profile Sowon – Thành viên nhóm nhạc GFRIEND

Sowon (소원) tên thật là Kim So Jung (김소정), sinh ngày 7 tháng 12 năm 1995 tại Seoul, Hàn Quốc.…