(g)i-dle_shuhua_profile

Thông tin Profile Shuhua – Thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE

Shuhua (슈화) tên thật là Yeh Shuhua (葉舒華), sinh ngày 6 tháng 1 năm 2000 tại Đài Loan. Cô là…
(g)i-dle_yuqi_profile

Thông tin Profile Yuqi – Thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE

Yuqi (우기) tên thật là Song Yu Qi (宋雨琦/송우기), sinh ngày 23 tháng 9 năm 1999 tại Bắc Kinh, Trung…
(g)i-dle_minnie_profile

Thông tin Profile Minnie – Thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE

Minnie (민니) tên thật là Nicha Yontararak (ณิชา ยนตรรักษ์), sinh ngày 23 tháng 10 năm 1997 tại Bangkok, Thái Lan.…
(g)i-dle_miyeon_profile

Thông tin Profile Miyeon – Thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE

Miyeon (미연) tên thật là Cho Mi Yeon (조미연), sinh ngày 31 tháng 1 năm 1997 tại Incheon, Hàn Quốc.…
(g)i-dle_soyeon_profile

Thông tin Profile Soyeon – Thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE

Soyeon (소연) tên thật là Jeon So Yeon (전소연), sinh ngày 26 tháng 8 năm 1998 tại Seoul, Hàn Quốc.…