girls_day_hyeri_profile

Thông tin Profile Hyeri – Thành viên nhóm nhạc Girl’s Day

Hyeri (혜리) tên thật là Lee Hye Ri (이혜리), sinh ngày 9 tháng 6 năm 1994 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
girls_day_minah_profile

Thông tin Profile Minah – Thành viên nhóm nhạc Girl’s Day

Minah (민아) tên thật là Bang Min Ah (방민아), sinh ngày 13 tháng 5 năm 1993 tại Incheon, Hàn Quốc.…
girls_day_yura_profile

Thông tin Profile Yura – Thành viên nhóm nhạc Girl’s Day

Yura (유라) tên thật là Kim Ah Young (김아영), sinh ngày 6 tháng 11 năm 1992 tại Ulsan, Hàn Quốc.…
girls_day_sojin_profile

Thông tin Profile Sojin – Thành viên nhóm nhạc Girl’s Day

Sojin (소진) tên thật là Park So Jin (박소진), sinh ngày 21 tháng 5 năm 1986 tại Daegu, Hàn Quốc.…