got7_yugyeom_profile

Thông tin Profile Yugyeom – Thành viên nhóm nhạc GOT7

Yugyeom (유겸) tên thật là Kim Yu Gyeom (김유겸), sinh ngày 17 tháng 11 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc.…
got7_bambam_profile

Thông tin Profile BamBam – Thành viên nhóm nhạc GOT7

BamBam (뱀뱀) tên thật là Kunpimook Bhuwakul Bambam (กันต์พิมุกต์ ภูวกุล), sinh ngày 2 tháng 5 năm 1997 tại Bangkok, Thái…
got7_youngjae_profile

Thông tin Profile Youngjae – Thành viên nhóm nhạc GOT7

Youngjae (영재) tên thật là Choi Young Jae (최영재), sinh ngày 17 tháng 9 năm 1996 tại Nam Jeolla, Hàn…
got7_jinyoung_profile

Thông tin Profile Jinyoung – Thành viên nhóm nhạc GOT7

Jinyoung (진영) tên thật là Park Jin Young (박진영), sinh ngày 22 tháng 9 năm 1994 tại Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc.…
got7_jackson_profile

Thông tin Profile Jackson – Thành viên nhóm nhạc GOT7

Jackson (잭슨) tên thật là Wang Jia Er/ Wang Ka Yee (王嘉爾), sinh ngày 28 tháng 3 năm 1994 tại…
got7_mark_profile

Thông tin Profile Mark – Thành viên nhóm nhạc GOT7

Mark (마크) tên thật là Mark Yi En Tuan (段宜恩), sinh ngày 4 tháng 9 năm 1993 tại California, Hoa…
got7_jay_b_profile

Thông tin Profile Jay B – Thành viên nhóm nhạc GOT7

Jay B (제이비) tên thật là Im Jae Beom (임재범), sinh ngày 6 tháng 1 năm 1994 tại Gyeonggi-do, Hàn…