gugudan_mina_profile

Thông tin Profile Mina – Thành viên nhóm nhạc Gugudan

Mina (미나) tên thật là Kang Mi-na (강미나), sinh ngày 4 tháng 12 năm 1999 tại Jeju, Hàn Quốc. Cô…
gugudan_soyee_profile

Thông tin Profile Soyee – Thành viên nhóm nhạc Gugudan

Soyee (소이) tên thật là Jang So-jin (장소진), sinh ngày 21 tháng 11 năm 1996 tại Gwangju, Hàn Quốc. Cô…
gugudan_sally_profile

Thông tin Profile Sally – Thành viên nhóm nhạc Gugudan

Sally (샐리) tên thật là Liu Xie Ning (刘些宁), sinh ngày 23 tháng 10 năm 1996 tại Quảng Đông, Trung…
gugudan_sejeong_profile

Thông tin Profile Sejeong – Thành viên nhóm nhạc Gugudan

Sejeong (세정) tên thật là Kim Se-jeong (김세정), sinh ngày 28 tháng 8 năm 1996 tại Bắc Jeolla, Hàn Quốc.…
gugudan_nayoung_profile_1

Thông tin Profile Nayoung – Thành viên nhóm nhạc Gugudan

Nayoung (나영) tên thật là Kim Na-young (김나영), sinh ngày 23 tháng 11 năm 1995 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…
gugudan_haebin_profile

Thông tin Profile Haebin – Thành viên nhóm nhạc Gugudan

Haebin (해빈) tên thật là Han Hae-bin (한해빈), sinh ngày 16 tháng 8 năm 1995 tại Busan, Hàn Quốc. Cô…
gugudan_mimi_profile

Thông tin Profile Mimi – Thành viên nhóm nhạc Gugudan

Mimi (미미) tên thật là Jung Mi-mi (정미미), sinh ngày 1 tháng 1 năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…
gugudan_hana_profile

Thông tin Profile Hana – Thành viên nhóm nhạc Gugudan

Hana (하나) tên thật là Shin Bo-ra (신보라), sinh ngày 30 tháng 4 năm 1993 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Cô…