h1-key_yel_profile

Thông tin Profile Yel – Thành viên nhóm nhạc H1-KEY

Yel (옐) tên thật là Han Shin Young (한신영), sinh ngày 25 tháng 12 năm 2004 tại Hàn Quốc. Cô…
h1-key_riina_profile

Thông tin Profile Riina – Thành viên nhóm nhạc H1-KEY

Riina (리이나) tên thật là Lee Seung-Hyun (이승현), sinh ngày 21 tháng 2 năm 2001 tại Hàn Quốc. Cô là…
h1-key_sitala_profile

Thông tin Profile Sitala – Thành viên nhóm nhạc H1-KEY

Sitala (시탈라) tên thật là Sitala Wongkrachang (ศีตลา วงศ์กระจ่าง), sinh năm 1996 tại Thái Lan. Cô là thành viên của…
h1-key_seoi_profile

Thông tin Profile Seoi – Thành viên nhóm nhạc H1-KEY

Seoi (서이) tên thật là Lee Ye Jin (이예진), sinh năm 2000 tại Hàn Quốc. Cô là thành viên của…