trcng_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TRCNG

TRCNG (티알씨엔지) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 8 thành viên trực thuộc TS Entertainment. Nhóm gồm: Jihun, Hayoung,…
apink_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Apink

Apink (에이핑크) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên trực thuộc IST Entertainment. Nhóm gồm: Chorong, Bomi,…
fromis_9_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc fromis_9

fromis_9 (프로미스 / 프로미스나인) viết tắt của “From Idol School” là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên…