hot_issue_dain_profile

Thông tin Profile Dain – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

Dain (다인) tên thật là Jeong Da In (정다인), sinh ngày 15 tháng 12 năm 2004 tại Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.…
hot_issue_yebin_profile

Thông tin Profile Yebin – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

Yebin (예빈) tên thật là Kim Yebin (김예빈), sinh ngày 1 tháng 11 năm 2004 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Cô…
hot_issue_yewon_profile

Thông tin Profile Yewon – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

Yewon (예원) tên thật là Park Ye Won (박예원), sinh ngày 11  tháng 1 năm 2004 tại Hàn Quốc. Cô…
hot_issue_dana_profile

Thông tin Profile Dana – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

Dana (다나) tên thật là Jang Da Na (장다나), sinh ngày 25 tháng 12 năm 2003 tại Hàn Quốc. Cô…
hot_issue_hyeongshin_profile

Thông tin Profile Hyeongshin – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

Hyeongshin (형신) tên thật là Kim Hyeong Shin (김형신), sinh ngày 3 tháng 5 năm 2002 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
hot_issue_mayna_profile

Thông tin Profile Mayna – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

Mayna (메이나) tên thật là Shào Xī Mēng Nā (邵西蒙那), sinh ngày 12 tháng 5 năm 2000 tại Romania. Cô…
hot_issue_nahyun_profile

Thông tin Profile Nahyun – Thành viên nhóm nhạc HOT ISSUE

Nahyun (나현) tên thật là Kang Na Hyun (강나현), sinh ngày 25 tháng 1 năm 2002 tại Nam Gyeongsang, Hàn…