ikon_chan_profile

Thông tin Profile Chan – Thành viên nhóm nhạc iKON

Chan (찬) tên thật là Jung Chanwoo (정찬우), sinh ngày 26 tháng 1 năm 1998 tại Gyeonggi, Hàn Quốc. Anh…
ikon_june_profile

Thông tin Profile JUNE – Thành viên nhóm nhạc iKON

JUNE (준회) tên thật là Koo Junhoe (구준회), sinh ngày 31 tháng 3 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh…
ikon_dk_profile

Thông tin Profile DK – Thành viên nhóm nhạc iKON

DK (디케이) tên thật là Kim Donghyuk (김동혁), sinh ngày 3 tháng 1 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh…
ikon_bobby_profile

Thông tin Profile Bobby – Thành viên nhóm nhạc iKON

Bobby (바비) tên thật là Kim Jiwon (김지원), sinh ngày 21 tháng 12 năm 1995 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh…
ikon_song_profile

Thông tin Profile Song – Thành viên nhóm nhạc iKON

Song (송) tên thật là Song Yunhyeong (송윤형), sinh ngày 8 tháng 2 năm 1995 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh…
ikon_jay_profile

Thông tin Profile Jay – Thành viên nhóm nhạc iKON

Jay (제이) tên thật là Kim Jinhwan (김진환), sinh ngày 7 tháng 2 năm 1994 tại Jeju, Hàn Quốc. Anh…