ily1_elva_profile

Thông tin Profile Elva – Thành viên nhóm nhạc ILY:1

Elva (엘바) tên thật là Lee Yonghwa (이용화), sinh ngày 5 tháng 5 năm 2003 tại Hàn Quốc. Cô là…
ily1_ririka_profile

Thông tin Profile Ririka – Thành viên nhóm nhạc ILY:1

Ririka (리리카) tên thật là Kishida Ririka (岸田 莉里花), sinh ngày 2 tháng 7 năm 2002 tại Nhật Bản. Cô…
ily1_rona_profile

Thông tin Profile Rona – Thành viên nhóm nhạc ILY:1

Rona (로나) tên thật là Zhāng Jìng (张竞), sinh ngày 5 tháng 6 năm 2002 tại Trung Quốc. Cô là…
ily1_ara_profile

Thông tin Profile Ara – Thành viên nhóm nhạc ILY:1

Ara (아라) tên thật là Lee Yun Ji (이윤지), sinh ngày 23 tháng 1 năm 2002 tại Hàn Quốc. Cô…
ily1_hana_profile

Thông tin Profile Hana – Thành viên nhóm nhạc ILY:1

Hana (하나) tên thật là Hayase Hana (早瀬 華), sinh ngày 27 tháng 2 năm 2000 tại Nhật Bản. Cô…
ily1_nayu_profile

Thông tin Profile Nayu – Thành viên nhóm nhạc ILY:1

Nayu (나유) tên thật là Kim Yewon (김예원), sinh ngày 23 tháng 7 năm 2002 tại Hàn Quốc. Cô là…