itzy_yuna_profile

Thông tin Profile Yuna – Thành viên nhóm nhạc ITZY

Yuna (유나) tên thật là Shin Yu Na (신유나), sinh ngày 9 tháng 12 năm 2003 tại Suwon, Hàn Quốc.…
itzy_chaeryeong_profile

Thông tin Profile Chaeryeong – Thành viên nhóm nhạc ITZY

Chaeryeong (채령) tên thật là Lee Chae Ryeong (이채령), sinh ngày 5 tháng 6 năm 2001 tại Yongin, Hàn Quốc.…
itzy_ryujin_profile

Thông tin Profile Ryujin – Thành viên nhóm nhạc ITZY

Ryujin (류진) tên thật là Shin Ryu Jin (신류진), sinh ngày 17 tháng 4 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
itzy_lia_profile

Thông tin Profile Lia – Thành viên nhóm nhạc ITZY

Lia (리아) tên thật là Choi Ji Su (최지수), sinh ngày 21 tháng 7 năm 2000 tại Incheon, Hàn Quốc.…
itzy_yeji_profile

Thông tin Profile Yeji – Thành viên nhóm nhạc ITZY

Yeji (예지) tên thật là Hwang Ye Ji (황예지), sinh ngày 26 tháng 5 năm 2000 tại Jeonju, Hàn Quốc.…