ive_leeseo_profile

Thông tin Profile Leeseo – Thành viên nhóm nhạc IVE

Leeseo (이서) tên thật là Lee Hyun Seo (이현서), sinh ngày 21 tháng 2 năm 2007 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
ive_liz_profile

Thông tin Profile Liz – Thành viên nhóm nhạc IVE

Liz (리즈) tên thật là Kim Ji Won (김지원), sinh ngày 21 tháng 11 năm 2004 tại Jeju-do, Hàn Quốc.…
ive_wonyoung_profile

Thông tin Profile Wonyoung – Thành viên nhóm nhạc IVE

Wonyoung (원영) tên thật là Jang Won Young (장원영), sinh ngày 31 tháng 8 năm 2004 tại Seoul, Hàn Quốc.…
ive_rei_profile

Thông tin Profile Rei – Thành viên nhóm nhạc IVE

Rei (레이) tên thật là Naoi Rei (直井れい), sinh ngày 3 tháng 2 năm 2004 tại Aichi, Nhật Bản. Cô…
ive_gaeul_profile

Thông tin Profile Gaeul – Thành viên nhóm nhạc IVE

Gaeul (가을) tên thật là Kim Ga Eul (김가을), sinh ngày 24 tháng 9 năm 2002 tại Incheon, Hàn Quốc.…
ive_yujin_profile

Thông tin Profile Yujin – Thành viên nhóm nhạc IVE

Yujin (유진) tên thật là An Yu Jin (안유진), sinh ngày 1 tháng 9 năm 2003 tại Bắc Chungcheong, Hàn…