izone_yuri_profile

Thông tin Profile Yuri – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Yuri (유리) tên thật là Jo Yu Ri (조유리), sinh ngày 22 tháng 10 năm 2001 tại Busan, Hàn Quốc.…
izone_hitomi_profile

Thông tin Profile Hitomi – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Hitomi (히토미) tên thật là Honda Hitomi (ほんだ ひとみ), sinh ngày 6 tháng 10 năm 2001 tại Tochigi, Nhật Bản.…
izone_nako_profile

Thông tin Profile Nako – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Nako (나코) tên thật là Yabuki Nako (やぶき なこ), sinh ngày 18 tháng 6 năm 2001 tại Tokyo, Nhật Bản.…
izone_minju_profile

Thông tin Profile Minju – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Minju (민주) tên thật là Kim Min Ju (김민주), sinh ngày 5 tháng 2 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
izone_chaewon_profile

Thông tin Profile Chaewon – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Chaewon (채원) tên thật là Kim Chae Won (김채원), sinh ngày 1 tháng 8 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
izone_chaeyeon_profile

Thông tin Profile Chaeyeon – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Chaeyeon (채연) tên thật là Lee Chae Yeon (이채연), sinh ngày 11 tháng 1 năm 2000 tại Yongin, Hàn Quốc.…
izone_yena_profile

Thông tin Profile Yena – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Yena (예나) tên thật là Choi Ye Na (최예나), sinh ngày 29 tháng 9 năm 1999 tại Gangdong, Hàn Quốc.…
izone_hyewon_profile

Thông tin Profile Hyewon – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Hyewon (혜원) tên thật là Kang Hye Won (강혜원), sinh ngày 5 tháng 7 năm 1999 tại Nam Gyeongsang, Hàn…
izone_sakura_profile

Thông tin Profile Sakura – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Sakura (사쿠라) tên thật là Miyawaki Sakura (みやわき さくら), sinh ngày 19 tháng 3 năm 1998 tại Kagoshima, Nhật Bản.…
izone_eunbi_profile

Thông tin Profile Eunbi – Thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

Eunbi (은비) tên thật là Kwon Eun Bi (권은비), sinh ngày 27 tháng 9 năm 1995 tại Seoul, Hàn Quốc.…