bvndit_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BVNDIT

BVNDIT (밴디트)(Bandit)(Be Ambitious N Do It) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên trực thuộc MNH Entertainment.…
nct_u_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc NCT U

NCT U (엔씨티 유) là sub-unit đầu tiên của nhóm nhạc nam NCT trực thuộc SM Entertainment. Nhóm không có…
nct_127_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc NCT 127

NCT (엔씨티 127) là sub-unit thứ hai của nhóm nhạc nam NCT trực thuộc SM Entertainment. Nhóm gồm 10 thành…
nct_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc NCT

NCT (엔시티) viết tắt của từ “Neo Culture Technology” là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 23 thành viên trực…