jypn_kyujin_profile

Thông tin Profile Kyujin – Thành viên nhóm nhạc JYPn

Kyujin (규진) tên thật là Jang Kyu Jin (장규진), sinh ngày 26 tháng 5 năm 2006 tại Hàn Quốc. Cô…
jypn_jiwoo_profile

Thông tin Profile Jiwoo – Thành viên nhóm nhạc JYPn

Jiwoo (지우) tên thật là Kim Ji Woo (김지우), sinh ngày 13 tháng 4 năm 2005 tại Namyangju, Hàn Quốc.…
jypn_bae_profile

Thông tin Profile BAE – Thành viên nhóm nhạc JYPn

BAE (배이) tên thật là Bae Jin Sol (배진솔), sinh ngày 28 tháng 12 năm 2004 tại Yangsan, Hàn Quốc.…
jypn_jinni_profile

Thông tin Profile Jinni – Thành viên nhóm nhạc JYPn

Jinni (지니) tên thật là Choi Yun Jin (최윤진), sinh ngày 16 tháng 4 năm 2004 tại Busan, Hàn Quốc.…
jypn_sullyoon_profile

Thông tin Profile Sullyoon – Thành viên nhóm nhạc JYPn

Sullyoon (설윤) tên thật là Seol Yoon A (설윤아), sinh ngày 26 tháng 1 năm 2004 tại Daejeon, Hàn Quốc.…
jypn_haewon_profile

Thông tin Profile Haewon – Thành viên nhóm nhạc JYPn

Haewon (해원) tên thật là Oh Hae Won (오해원), sinh ngày 25 tháng 2 năm 2003 tại Incheon, Hàn Quốc.…
jypn_lily_profile

Thông tin Profile Lily – Thành viên nhóm nhạc JYPn

Lily (릴리) tên thật là Lily Morrow (릴리모로우), sinh ngày 17 tháng 10 năm 2002 tại Victoria, Australia. Cô là…