kep1er_yeseo_profile

Thông tin Profile Yeseo – Thành viên nhóm nhạc Kep1er

Yeseo (예서) tên thật là Kang Ye Seo (강예서), sinh ngày 22 tháng 8 năm 2005 tại Incheon, Hàn Quốc.…
kep1er_youngeun_profile

Thông tin Profile Youngeun – Thành viên nhóm nhạc Kep1er

Youngeun (영은) tên thật là Seo Young Eun (서영은), sinh ngày 27 tháng 12 năm 2004 tại Hàn Quốc. Cô…
kep1er_huening_bahiyyih_profile

Thông tin Profile Huening Bahiyyih – Thành viên nhóm nhạc Kep1er

Huening Bahiyyih (휴닝바히에) tên thật là Bahiyyih Jaleh Huening (바히에 자레 휴닝), sinh ngày 27 tháng 7 năm 2004 tại…
kep1er_hikaru_profile

Thông tin Profile Hikaru – Thành viên nhóm nhạc Kep1er

Hikaru (히카루) tên thật là Ezaki Hikaru (江崎 ひかる), sinh ngày 12 tháng 3 năm 2004 tại Fukuoka, Nhật Bản.…
kep1er_dayeon_profile

Thông tin Profile Dayeon – Thành viên nhóm nhạc Kep1er

Dayeon (다연) tên thật là Kim Da Yeon (김다연), sinh ngày 2 tháng 3 năm 2003 tại Seoul, Hàn Quốc.…
kep1er_chaehyun_profile

Thông tin Profile Chaehyun – Thành viên nhóm nhạc Kep1er

Chaehyun (채현) tên thật là Kim Chae Hyun (김채현), sinh ngày 26 tháng 4 năm 2002 tại Busan, Hàn Quốc.…
kep1er_xiaoting_profile

Thông tin Profile Xiaoting – Thành viên nhóm nhạc Kep1er

Xiaoting (샤오팅) tên thật là Shen Xiao Ting (沈小婷), sinh ngày 12 tháng 11 năm 1999 tại Tứ Xuyên, Trung…
kep1er_mashiro_profile

Thông tin Profile Mashiro – Thành viên nhóm nhạc Kep1er

Mashiro (마시로) tên thật là Sakamoto Mashiro (坂本 舞白), sinh ngày 16 tháng 12 năm 1999 tại Tokyo, Nhật Bản.…
kep1er_yujin_profile

Thông tin Profile Yujin – Thành viên nhóm nhạc Kep1er

Yujin (유진) tên thật là Choi Yu Jin (최유진), sinh ngày 12 tháng 8 năm 1996 tại Bắc Jeolla, Hàn…